02191009292
این تور منقضی شده است

تور استانبول 7 شب بهار 1403

این تور تاریخ های دیگری هم دارد

مسیر سفر

تور استانبول 7 شب بهار 1403

full-capacity
تهران
استانبول (03:00)
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
فرودگاه جدید استانبول
تابان)
تابان
(1403/02/22 شنبه ساعت: 12:00)
استانبول
تهران (03:00)
فرودگاه جدید استانبول
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
تابان)
تابان
(1403/02/29 شنبه ساعت: 16:00)

هتل ها

بالی استار
BALI STAR
7 شب
BB
چشم انداز: استاندارد
محله:
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,244,500 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,639,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,260,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,850,000 تومان
توضیحات :
گرند میلان استانبول
Grand milan istanbul
7 شب
BB
چشم انداز: استاندارد
محله:
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,465,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,080,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,378,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,850,000 تومان
توضیحات :
مونوپول هتل استانبول
Monopol hotel istanbul
7 شب
BB
چشم انداز: استاندارد
محله:
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,347,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,844,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,260,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,850,000 تومان
توضیحات :
ارسیما هتل
Arsima hotel istanbul
7 شب
BB
چشم انداز: استاندارد
محله:
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,670,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,670,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,260,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,850,000 تومان
توضیحات :
آترو
ATRO
7 شب
BB
چشم انداز: استاندارد
محله:
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,670,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,701,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,850,000 تومان
توضیحات :
جومبالی پلازا
CUMBALI PLAZA
7 شب
BB
چشم انداز: استاندارد
محله:
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,111,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  31,372,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,701,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,850,000 تومان
توضیحات :
اکچوال لایف
ACTUAL LIFE
7 شب
BB
چشم انداز: استاندارد
محله:
 • 2 تخته (هرنفر)
  22,993,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  33,136,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,701,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,850,000 تومان
توضیحات :
هتل یورو پلازا
Euro Plaza Hotel
7 شب
BB
چشم انداز: استاندارد
محله:
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,245,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  33,640,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,670,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,850,000 تومان
توضیحات :
دورا هتل
Dora hotel istanbul
7 شب
BB
چشم انداز: استاندارد
محله:
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,875,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  34,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,260,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,850,000 تومان
توضیحات :
تکسیم تاون
TAXIMTOWN
7 شب
BB
چشم انداز: استاندارد
محله:
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,316,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  35,782,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,465,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,850,000 تومان
توضیحات :
پارک بای کلاور
Park by clover
7 شب
BB
چشم انداز: استاندارد
محله:
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,316,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  35,782,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,260,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,850,000 تومان
توضیحات :
آیکون هتل استانبول
Icon hotel istanbul
7 شب
BB
چشم انداز: استاندارد
محله:
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,316,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  35,782,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,465,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,850,000 تومان
توضیحات :
تولیپ سیتی
TULIP CITY
7 شب
BB
چشم انداز: استاندارد
محله:
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,316,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  35,782,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,260,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,850,000 تومان
توضیحات :
پرا رز هتل
Pera rose hotel
7 شب
BB
چشم انداز: استاندارد
محله:
 • 2 تخته (هرنفر)
  24,316,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  35,782,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,260,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,850,000 تومان
توضیحات :
نوا پلازا پارک
NOVA PLAZA PARK
7 شب
BB
چشم انداز: استاندارد
محله:
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,513,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  38,176,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,885,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,850,000 تومان
توضیحات :
فرونیا
FERONYA
7 شب
BB
چشم انداز: استاندارد
محله:
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,639,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  38,428,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,906,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,850,000 تومان
توضیحات :
اینتل
INNTEL
7 شب
BB
چشم انداز: استاندارد
محله:
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,859,500 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  38,869,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,670,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,850,000 تومان
توضیحات :
تانگو هتل شیشلی استانبول
Tango hotel sisli istanbul
7 شب
BB
چشم انداز: استاندارد
محله:
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,080,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  39,310,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,701,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,850,000 تومان
توضیحات :
گرین پارک تکسیم
Green park taksim
7 شب
BB
چشم انداز: استاندارد
محله:
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,080,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  39,310,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,701,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,850,000 تومان
توضیحات :
مینئو هتل
Mineo hotel
7 شب
BB
چشم انداز: استاندارد
محله:
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,521,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  40,192,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,670,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,850,000 تومان
توضیحات :
تانگو هتل تکسیم
Tango hotel taksim
7 شب
BB
چشم انداز: استاندارد
محله:
 • 2 تخته (هرنفر)
  26,962,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  41,074,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,701,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,850,000 تومان
توضیحات :
کارتون
CARTOON
7 شب
BB
چشم انداز: استاندارد
محله:
 • 2 تخته (هرنفر)
  27,403,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  41,956,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,260,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,850,000 تومان
توضیحات :
چر هتل
CHER Hotel & SPA Istanbul Beyoglu
7 شب
BB
چشم انداز: استاندارد
محله:
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,285,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  43,720,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  21,670,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,850,000 تومان
توضیحات :
سمینال هتل
Seminal Hotel
7 شب
BB
چشم انداز: استاندارد
محله:
 • 2 تخته (هرنفر)
  28,726,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  44,602,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,701,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,850,000 تومان
توضیحات :
نوا پلازا کریستال
NOVA PLAZA CRYSTAL
7 شب
BB
چشم انداز: استاندارد
محله:
 • 2 تخته (هرنفر)
  30,672,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  48,494,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  48,494,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,850,000 تومان
توضیحات :
تکسیم گونن هتل استانبول
Taksim gonen hotel istanbul
7 شب
BB
چشم انداز: استاندارد
محله:
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,079,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  51,308,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,230,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,850,000 تومان
توضیحات :
آرت تکسیم
Arts taksim
7 شب
BB
چشم انداز: استاندارد
محله:
 • 2 تخته (هرنفر)
  32,254,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  32,254,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  32,254,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,850,000 تومان
توضیحات :
د کراتون
The Craton
7 شب
BB
چشم انداز: استاندارد
محله:
 • 2 تخته (هرنفر)
  33,136,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  53,422,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  53,422,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,850,000 تومان
توضیحات :
الیت ورد کامفی هتل
Elite world comfy hotel
7 شب
BB
چشم انداز: استاندارد
محله:
 • 2 تخته (هرنفر)
  36,769,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  60,688,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  22,230,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,850,000 تومان
توضیحات :
د الیسیوم تکسیم
The Elysium taksim
7 شب
BB
چشم انداز: استاندارد
محله:
 • 2 تخته (هرنفر)
  38,428,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  64,006,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  19,906,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  19,906,000 تومان
توضیحات :
کنراد هتل استانبول
Conrad hotel istanbul
7 شب
BB
چشم انداز: استاندارد
محله:
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,184,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  93,518,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,540,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,850,000 تومان
توضیحات :
سی وی کی تکسیم
CVK TAKSIM
7 شب
BB
چشم انداز: استاندارد
محله:
 • 2 تخته (هرنفر)
  68,192,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  68,192,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  68,192,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,850,000 تومان
توضیحات :

اطلاعات تور

توضیحات
- قیمت کودک زیر 2 سال 1.400.000 تومان می‌باشد.
- پرواز چارتر و غیر قابل استرداد می‌باشد.
- مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج از کشور بر عهده مسافر می‌باشد.
- آژانس مسافرتی گردشگران سپهر تهران همه روزه از ساعت 10 الی 17 پاسخگوی شما عزیزان می‌باشد.
- در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعت‌های غیر کاری با شماره همراه 09120289890 تماس حاصل فرمایید.
مدارک لازم
 • پاسپورت
  (با حداقل 6 ماه اعتبار)
خدمات تور
 • بلیط رفت و برگشت
 • اقامت در هتل
 • لیدر فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی
 • ترانسفر
مشاوره رایگان