02191009292
این تور منقضی شده است

تور استانبول 3شب و 4 روز نوروز 1403

این تور تاریخ های دیگری هم دارد

مسیر سفر

تور استانبول 3شب و 4 روز نوروز 1403

تهران
استانبول (02:30)
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
فرودگاه جدید استانبول
قشم ایر)
قشم ایر
(1403/01/08 چهارشنبه ساعت: 19:00)
استانبول
تهران (02:30)
فرودگاه جدید استانبول
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
قشم ایر)
قشم ایر
(1403/01/11 شنبه ساعت: 12:45)

هتل ها

گرند دنیز
GRAND DENIZ
3 شب
BB
چشم انداز: استاندارد
محله: استانبول
 • 2 تخته (هرنفر)
  14,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  16,000,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  13,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  11,000,000 تومان
توضیحات :
فیده
FIDE
3 شب
BB
چشم انداز: استاندارد
محله: استانبول
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,010,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,230,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,800,000 تومان
توضیحات :
پالمیه
PALMYE
3 شب
BB
چشم انداز: استاندارد
محله: استانبول
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,010,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,230,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,880,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,800,000 تومان
توضیحات :
مونوپول
MONOPOL
3 شب
BB
چشم انداز: استاندارد
محله: استانبول
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,110,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,420,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,800,000 تومان
توضیحات :
بالی استار
BALI STAR
3 شب
BB
چشم انداز: استاندارد
محله: استانبول
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,800,000 تومان
توضیحات :
تولیپ سیتی
TULIP CITY
3 شب
BB
چشم انداز: استاندارد
محله: استانبول
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,200,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,600,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,800,000 تومان
توضیحات :
نیو سیتی
NEW CTY
3 شب
BB
چشم انداز: استاندارد
محله: استانبول
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,800,000 تومان
توضیحات :
آترو
ATRO
3 شب
BB
چشم انداز: استاندارد
محله: استانبول
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,300,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  19,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,800,000 تومان
توضیحات :
پارک استار
PARK STAR
3 شب
BB
چشم انداز: استاندارد
محله: استانبول
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,670,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,550,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,640,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,800,000 تومان
توضیحات :
جومبالی پلازا
CUMBALI PLAZA
3 شب
BB
چشم انداز: استاندارد
محله: استانبول
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,670,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,550,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,880,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,800,000 تومان
توضیحات :
اکچوال لایف
ACTUAL LIFE
3 شب
BB
چشم انداز: استاندارد
محله: استانبول
 • 2 تخته (هرنفر)
  16,770,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  20,740,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,800,000 تومان
توضیحات :
وایت مونارچ
WHITE MONARCH
3 شب
BB
چشم انداز: استاندارد
محله: استانبول
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,150,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  21,490,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,580,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,800,000 تومان
توضیحات :
دورا پرا
DORA
3 شب
BB
چشم انداز: استاندارد
محله: استانبول
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,520,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,250,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,880,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,800,000 تومان
توضیحات :
یورو پلازا
EURO PLAZA
3 شب
BB
چشم انداز: استاندارد
محله: استانبول
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,620,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,440,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,580,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,800,000 تومان
توضیحات :
جوی تکسیم
JOY TAKSIM
3 شب
BB
چشم انداز: استاندارد
محله: استانبول
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,710,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,630,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  31,700,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,800,000 تومان
توضیحات :
دیز این بای ویندهام
DAYS BY INN WYNDHAM BOMONTI
3 شب
BB
چشم انداز: استاندارد
محله: استانبول
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,810,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  22,820,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,880,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,880,000 تومان
توضیحات :
گرند هالیک
GRAND HALIC
3 شب
BB
چشم انداز: استاندارد
محله: استانبول
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,010,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,640,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,800,000 تومان
توضیحات :
گرند استار
GRAND STAR
3 شب
BB
چشم انداز: استاندارد
محله: استانبول
 • 2 تخته (هرنفر)
  17,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,010,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,640,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,800,000 تومان
توضیحات :
کارتون
CARTOON
3 شب
BB
چشم انداز: استاندارد
محله: استانبول
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,000,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,200,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,800,000 تومان
توضیحات :
تایتانیک کامفورت
TITANIC COMFORT
3 شب
BB
چشم انداز: استاندارد
محله: استانبول
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,100,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  23,410,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,080,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  15,250,000 تومان
توضیحات :
نست
THE NEST
3 شب
BB
چشم انداز: استاندارد
محله: استانبول
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,410,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,020,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  24,020,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,800,000 تومان
توضیحات :
سیتی سنتر
CITY CENTER
3 شب
BB
چشم انداز: استاندارد
محله: استانبول
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,410,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,020,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,860,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,800,000 تومان
توضیحات :
تکسیم تاون
TAXIMTOWN
3 شب
BB
چشم انداز: استاندارد
محله: استانبول
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,470,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,140,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,640,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,800,000 تومان
توضیحات :
آیبیس استانبول شیشلی
IBIS ISTANBUL SISLI
3 شب
BB
چشم انداز: استاندارد
محله: استانبول
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,510,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,220,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,060,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,800,000 تومان
توضیحات :
اینتل
INNTEL
3 شب
BB
چشم انداز: استاندارد
محله: استانبول
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,660,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  24,520,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,580,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,800,000 تومان
توضیحات :
نوا پلازا پارک
NOVA PLAZA PARK
3 شب
BB
چشم انداز: استاندارد
محله: استانبول
 • 2 تخته (هرنفر)
  18,920,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,040,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,860,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,800,000 تومان
توضیحات :
ریوا
RIVA
3 شب
BB
چشم انداز: استاندارد
محله: استانبول
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,230,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  25,650,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  14,840,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,800,000 تومان
توضیحات :
فرونیا
FERONYA
3 شب
BB
چشم انداز: استاندارد
محله: استانبول
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,790,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,820,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,800,000 تومان
توضیحات :
کلاریون گلدن هورن
CLARION GOLDEN HORN
3 شب
BB
چشم انداز: استاندارد
محله: استانبول
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  26,980,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,770,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,800,000 تومان
توضیحات :
مرکور بومونتی
MERCURE BOMONTI
3 شب
BB
چشم انداز: استاندارد
محله: استانبول
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,940,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,080,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,060,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,800,000 تومان
توضیحات :
چر هتل
CHER Hotel & SPA Istanbul Beyoglu
3 شب
BB
چشم انداز: استاندارد
محله: استانبول
 • 2 تخته (هرنفر)
  19,980,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,160,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,580,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,800,000 تومان
توضیحات :
سنترال پالاس
CENTRAL PALACE
3 شب
BB
چشم انداز: استاندارد
محله: استانبول
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,360,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  27,920,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,820,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,800,000 تومان
توضیحات :
آرتز هتل هاربیه
ARTS HOTEL HARBIYE
3 شب
BB
چشم انداز: استاندارد
محله: استانبول
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,650,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  28,510,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,060,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,800,000 تومان
توضیحات :
گلدن ایج
GOLDEN AGE
3 شب
BB
چشم انداز: استاندارد
محله: استانبول
 • 2 تخته (هرنفر)
  20,650,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  28,510,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,880,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,800,000 تومان
توضیحات :
لازونی
LAZZONI
3 شب
BB
چشم انداز: استاندارد
محله: استانبول
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,190,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  18,660,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  18,660,000 تومان
توضیحات :
سی وی کی تکسیم
CVK TAKSIM
3 شب
BB
چشم انداز: استاندارد
محله: استانبول
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,780,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,750,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,800,000 تومان
توضیحات :
نوا پلازا کریستال
NOVA PLAZA CRYSTAL
3 شب
BB
چشم انداز: استاندارد
محله: استانبول
 • 2 تخته (هرنفر)
  21,780,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  30,750,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  17,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,800,000 تومان
توضیحات :
گرند جواهر
GRAND CEVAHIR
3 شب
BB
چشم انداز: استاندارد
محله: استانبول
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,010,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  31,320,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  15,640,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,800,000 تومان
توضیحات :
شرایتون سیتی سنتر
SHERATON CITY CENTER
3 شب
BB
چشم انداز: استاندارد
محله: استانبول
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,610,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  34,420,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,060,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,800,000 تومان
توضیحات :
دلتا بای ماریوت لونت
DELTA BY MARRIOT LEVENT
3 شب
BB
چشم انداز: استاندارد
محله: استانبول
 • 2 تخته (هرنفر)
  23,610,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  34,420,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,470,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,800,000 تومان
توضیحات :
 • 2 تخته (هرنفر)
  25,450,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  38,100,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  16,060,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  12,800,000 تومان
توضیحات :

اطلاعات تور

توضیحات

بلیط رفت و برگشت با پرواز قشم ایر

اقامت در هتل با صبحانه

بیمه مسافرتی

ترانسفر گروهی رفت وبرگشت

مدارک لازم
 • پاسپورت
خدمات تور
 • ترانسفر
 • بیمه مسافرتی
 • لیدر فارسی زبان
مشاوره رایگان