02191009292
این تور منقضی شده است

تور آنتالیا نوروز 1403 (پرواز ترک)

مسیر سفر

تور آنتالیا نوروز 1403 (پرواز ترک)

تهران
آنتالیا (03:30)
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
فرودگاه آنتالیا
ساوث ویند)
ساوث ویند
(1403/01/08 چهارشنبه ساعت: 09:00)
تهران
آنتالیا (03:30)
فرودگاه بین‌المللی امام خمینی
فرودگاه آنتالیا
ساوث ویند)
ساوث ویند
(1403/01/14 سه شنبه ساعت: 17:40)

هتل ها

بلدیبی
BELDIBI BEACH
6 شب
ALL
چشم انداز: GardenView
محله: آنتالیا
 • 2 تخته (هرنفر)
  29,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  32,900,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  28,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,990,000 تومان
توضیحات : 6شب و 7روز اقامت
بلکان
BELKON
6 شب
ALL
چشم انداز: GardenView
محله: آنتالیا
 • 2 تخته (هرنفر)
  35,900,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  40,749,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  28,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,990,000 تومان
توضیحات :
سندر هتل
CENDER
6 شب
ALL
چشم انداز: GardenView
محله: آنتالیا
 • 2 تخته (هرنفر)
  40,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  48,787,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  30,393,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,990,000 تومان
توضیحات :
جورا لارا
JURA LARA
6 شب
UALL
چشم انداز: GardenView
محله: آنتالیا
 • 2 تخته (هرنفر)
  41,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  48,185,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  28,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,990,000 تومان
توضیحات :
آمون
AMON
6 شب
UALL
چشم انداز: GardenView
محله: آنتالیا
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  49,475,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  29,441,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,990,000 تومان
توضیحات :
دایما بیز
DAIMA BIZ
6 شب
UALL
چشم انداز: GardenView
محله: آنتالیا
 • 2 تخته (هرنفر)
  42,690,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  52,756,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  28,990,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,990,000 تومان
توضیحات :
سنسیتیو پرمیوم بلک
SENSITIV PREMIUME BELEK
6 شب
UALL
چشم انداز: GardenView
محله: آنتالیا
 • 2 تخته (هرنفر)
  43,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  53,085,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  30,065,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,990,000 تومان
توضیحات :
آیدین بی کوئین
AYDINBEY QUEEN
6 شب
UALL
چشم انداز: GardenView
محله: آنتالیا
 • 2 تخته (هرنفر)
  44,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  53,130,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  30,533,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,990,000 تومان
توضیحات :
مگاسرای وست بیچ
MEGASARAY WESTBEACH
6 شب
UALL
چشم انداز: GardenView
محله: آنتالیا
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  54,250,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  30,845,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,990,000 تومان
توضیحات :
گرند پارک لارا
GRAND PARK LARA
6 شب
UALL
چشم انداز: GardenView
محله: آنتالیا
 • 2 تخته (هرنفر)
  45,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  56,090,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  30,845,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,990,000 تومان
توضیحات :
ترانساتلانتیک
TRANS ATLANTIC
6 شب
UALL
چشم انداز: GardenView
محله: آنتالیا
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,390,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  56,845,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  30,845,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,990,000 تومان
توضیحات :
رامادا ریزورت لارا
RAMADA RESORT LARA
6 شب
UALL
چشم انداز: GardenView
محله: آنتالیا
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  55,620,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  31,157,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,990,000 تومان
توضیحات :
لیماک لیمرا
LIMAK LIMRA
6 شب
UALL
چشم انداز: GardenView
محله: آنتالیا
 • 2 تخته (هرنفر)
  46,790,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  59,899,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  31,313,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,990,000 تومان
توضیحات :
کریستال دیلوکس
CRYSTAL DELUXE
6 شب
UALL
چشم انداز: GardenView
محله: آنتالیا
 • 2 تخته (هرنفر)
  47,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  59,499,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  31,781,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,990,000 تومان
توضیحات :
جوجو پریمیر
JUJU PREMIER
6 شب
UALL
چشم انداز: GardenView
محله: آنتالیا
 • 2 تخته (هرنفر)
  53,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  72,101,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  37,110,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,990,000 تومان
توضیحات :
رویال وینگز
ROYAL WINGS
6 شب
UALL
چشم انداز: GardenView
محله: آنتالیا
 • 2 تخته (هرنفر)
  55,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  70,035,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  37,865,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,990,000 تومان
توضیحات :
میراکل
MIRACLE
6 شب
UALL
چشم انداز: GardenView
محله: آنتالیا
 • 2 تخته (هرنفر)
  58,490,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  80,825,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  39,450,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,990,000 تومان
توضیحات :
سوسسی لاکچری ریزورت
Susesi Luxury Resort Belek
6 شب
UALL
چشم انداز: GardenView
محله: آنتالیا
 • 2 تخته (هرنفر)
  61,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  78,325,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  37,241,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,990,000 تومان
توضیحات :
تایتانیک دلوکس لارا
Titanic Deluxe Lara
6 شب
UALL
چشم انداز: GardenView
محله: آنتالیا
 • 2 تخته (هرنفر)
  62,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  88,495,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  41,400,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,990,000 تومان
توضیحات :
تایتانیک دیلاکس گلف بلک
Titanic Deluxe Golf Belek
6 شب
UALL
چشم انداز: GardenView
محله: آنتالیا
 • 2 تخته (هرنفر)
  66,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  96,615,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  43,350,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,990,000 تومان
توضیحات :
تایتانیک مردان پالاس
TITANIC MARDAN PALACE
6 شب
UALL
چشم انداز: GardenView
محله: آنتالیا
 • 2 تخته (هرنفر)
  71,890,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  96,853,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  51,125,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,990,000 تومان
توضیحات :
لارا باروت
LARA BARUT
6 شب
UALL
چشم انداز: GardenView
محله: آنتالیا
 • 2 تخته (هرنفر)
  72,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  106,939,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  46,665,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,990,000 تومان
توضیحات :
ان جی فسلیس بی
NG Phaselis Bay
6 شب
UALL
چشم انداز: GardenView
محله: آنتالیا
 • 2 تخته (هرنفر)
  81,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  123,095,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  51,150,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,990,000 تومان
توضیحات :
ریکسوس پریمیوم بلک
RIXOS PRIMUME BELEK
6 شب
UALL
چشم انداز: GardenView
محله: آنتالیا
 • 2 تخته (هرنفر)
  83,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  122,145,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  45,665,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,990,000 تومان
توضیحات :
هتل کولینان بلک
Cullinan Belek Hotel
6 شب
UALL
چشم انداز: GardenView
محله: آنتالیا
 • 2 تخته (هرنفر)
  91,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  128,903,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  56,415,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,990,000 تومان
توضیحات :
رگنوم کاریا گلف
Regnum Carya Golf & Spa Resort
6 شب
UALL
چشم انداز: GardenView
محله: آنتالیا
 • 2 تخته (هرنفر)
  93,990,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  133,033,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  49,877,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,990,000 تومان
توضیحات :
مکس رویال بلک
Maxx Royal Belek Golf Resort
6 شب
UALL
چشم انداز: GardenView
محله: آنتالیا
 • 2 تخته (هرنفر)
  110,590,000 تومان
 • 1 تخته (هرنفر)
  159,665,000 تومان
 • کودک با تخت (هر نفر)
  71,405,000 تومان
 • کودک بدون تخت (هرنفر)
  27,990,000 تومان
توضیحات :

اطلاعات تور

توضیحات

پرواز رفت و برگشت مستقیم به آنتالیا

6شب و 7روز اقامت در هتل

بیمه مسافرتی

راهنمای فارسی زبان

مدارک لازم
 • پاسپورت
خدمات تور
 • ترانسفر
 • بیمه مسافرتی
 • لیدر فارسی زبان
مشاوره رایگان